CỐI XAY

Tên khoa học : Abutilon indicum (L.) Sweet.
Họ : CỐI XAY
Tên vị thuốc : Cối xay.
Tên khác : Quýnh ma, kim hoa thảo.