BỒ BỒ

Tên khoa học : Adenosma indiana (Lour.) Merr.
Họ : BỒ BỒ
Tên vị thuốc : Bồ bồ.
Tên khác : Chè đồng, chè nội, chè cát, nhân trần.