Hà thủ ô đỏ

Tên khoa học : Radix Fallopiae multiflorae
Họ : Hà thủ ô đỏ
Tên vị thuốc :
Tên khác :