Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính quý I năm 2021, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2021, chi tiết xem tại đây.