Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.