CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây.