Công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành/Không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng:

  • Của Ông Phạm Việt Cường, chi tiết xem tại đây.
  • Của Ông Hoàng Thanh Tùng, chi tiết xem tại đây.