Nghị quyết HĐQT phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT công ty phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.