CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Thông báo số 07 về Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.
  • Thông báo số 14 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.