Quyết định thay đổi cán bộ phụ trách kế toán công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi cán bộ phụ trách kế toán công ty, chi tiết xem tại đây.