Cát căn

Tên khoa học : Radix Puerarie
Họ : Cát căn
Tên vị thuốc :
Tên khác : Sắn Dây
Danh mục: Từ khóa: , ,