CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính quý 4/2021, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4 năm 2020 và quý 4 năm 2021, chi tiết xem tại đây.