ba kích

Tên khoa học : Morinda officinalis How
Họ : ba kích
Tên vị thuốc : Ba kích
Tên khác : Dây ruột gà