BÁN HẠ NAM

Tên khoa học : Typhonium trilobatum (L.) Shott.
Họ : BÁN HẠ NAM
Tên vị thuốc : Bán hạ
Tên khác : Củ chóc, nam tinh, ba chìa, bán hạ ba thùy.