BỒ CÔNG ANH

Tên khoa học : Lactuca indicaL.
Họ : BỒ CÔNG ANH
Tên vị thuốc : Bồ công anh.
Tên khác : Cây mũi mác, diếp dại, diếp trời, rau bồ cóc, rau mét, lin hán (Tày)…