Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông báo giao dịch cổ phiếu, chi tiết xem tại đây.