CBTT: NQ HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Công bố thông tin nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chi tiết xem tại đây Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây

CBTT: Ngày trở thành Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital, chi tiết xem tại đây

CBTT: Ngày trở thành Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Bà Bùi Thị Xuân cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây