Công bố thông tin thành lập chi nhánh tại Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thành lập chi nhánh tại Hà Nội, chi tiết xem tại đây.