CBTT: Báo cáo giao dịch và Không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
  •  Báo cáo không còn là cổ đông lớn.

Chi tiết xem tại đây.