Ngày 26/07/2011, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Solavina chính thức giao dịch

Ngày 26/07/2011, 3 triệu cổ phiếu SVN của CTCP SOLAVINA giao dịch phiên đầu tiên tại thị trường cổ phiếu niêm yết – Sở GDCK Hà Nội, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội lên 387 cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 7.443,5 triệu cổ […]

Giao dịch lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

Giao dịch lần đầu 3.000.000 cổ phiếu Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP SOLAVINA vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau: –    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP SOLAVINA –    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông […]

Niêm yết lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

 Niêm yết lần đầu 3.000.000 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho CTCP SOLAVINA được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau: –    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông –    Mã chứng khoán: SVN –    Mệnh […]

Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina

Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina Ngày 6/7/2011 Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ niêm yết của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo số 482/TB-SGDHN về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công […]