Cây Hoài Sơn

Tên khoa học :
Họ : Cây Hoài Sơn
Tên vị thuốc :
Tên khác :