Cà Gai Leo

Tên khoa học : Solanum procumbens
Họ : Cà Gai Leo
Tên vị thuốc : cà gai leo
Tên khác : cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, cà bò, cà Hải Nam, cà quạnh, quánh, gai cườm