Ngưu tất

Tên khoa học :
Họ : Ngưu tất
Tên vị thuốc :
Tên khác :
Danh mục: Từ khóa: , ,