Cây Sinh địa

Tên khoa học :
Họ : Cây Sinh địa
Tên vị thuốc :
Tên khác :