Đương Quy

Tên khoa học :
Họ : Đương Quy
Tên vị thuốc :
Tên khác :